1B-Xã Đông Mỹ-Thanh Trì-Hà Nội
Hotline : 0977774677 - 0942712345

Các Loại Gà

Gà Khổng Lồ Brahra-Gà Đen Indo-Gà Rừng-Và Các Loại Gà Cảnh

Cung cấp con giống các loại gà cảnh và gà thương phẩm như:Gà đen indonesia,gà rừng tai trắng,gà rừng lông đỏ,gà quý phi,gà hắc phong,gà vảy cá,gà lông xu,gà đông tảo,gà lôi các loại.Đảm bảo chất lượng con giống và hỗ trợ tư vấn khách hàng