1B-Xã Đông Mỹ-Thanh Trì-Hà Nội
Hotline : 0977774677 - 0942712345

Trang trại

Vịt 3 Khoang+Vịt Vàng

Vịt 3 Khoang-Vịt Trời Tadorana

Vịt 3 Khoang-Vịt Trời Tadorana