1B-Xã Đông Mỹ-Thanh Trì-Hà Nội
Hotline : 0977774677 - 0942712345

Đối tác của Vườn Chim Việt

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng

Chức vụ: Đại biểu quốc hội-Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam

Chuyên gia nguyễn Lân Hùng

Chức vụ: Chuyên gia nông nghiệp

Hình thức:tư vấn hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu khoa học

Giáo sư Nguyễn  Hữu Sự

Truởng bộ môn động vật hoang dã viện chăn nuôi quốc gia

Hình thức:tư vấn hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu khoa học

Chi cục kiểm lâm tỉnh Hà Nam

Đơn vị chủ quản ,cấp giấy phép tại trại nuôi cơ sở 1 tại xã Nhân Thịnh  Lý Nhân  Hà Nam

Chi cục kiểm lâm thành phố Hà Nội

Đợn vị chủ quản,cấp giấy phép tại trại nuôi cơ sở 2 xã Đông Mỹ Thanh Trì Hà Nội

  I:       Danh Mục khách hàng Thuộc khối hành chính nhà nước khu vực phía bắc:

1: Phòng kinh tế huyện Cẩm Phả

Tình trạng : đã triển khai

Hình thức: mua con giống chuyển giao kỹ thuật

                                              Địa chỉ:Phòng kinh tế huyện Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

2: Trạm khuyến nông Hoành Bồ

                                              Tình trạng: đã triển khai

                                              Hình thức: mua con giống chuyển giao kỹ thuật

                                              Địa chỉ:thị trấn Trới huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh

3: Phòng kinh tế huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh

                                              Tình trạng :đangtriển khai

                                              Hình thức: mua con giống chuyển giao kỹ thuật

                                              Địa chỉ:Phòng kinh tế huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh

4: Phòng kinh tế thành phố  Hạ Long  

                                             Tình trạng: đã triển khai

                                             Hình thức: mua con giống chuyển giao kỹ thuật

                                             Địa chỉ:thị trấn Trới huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh

5: Phòng kinh tế huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

                                            Tình trạng: đã triển khai

                                            Hình thức: mua con giống chuyển giao kỹ thuật

                                            Địa chỉ:Phòng kinh tế huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

6: Phòng kinh tế thành phố Ninh Bình

                                           Tình trạng: đã triển khai

                                           Hình thức: mua con giống chuyển giao kỹ thuật

                                           Địa chỉ:Phòng kinh tế thành phố Ninh Bình

7: Ủy Ban Nhân Dân  xã Tân Trào, huyện Sơn Dương ,tỉnh Tuyên Quang

                                            Tình trạng:   đang triển khai

                                            Hình thức:    trao tặng

                                            Chủ dự án:    UBNN tỉnh Tuyên Quang

                                            Địa chỉ:           xã Tân Trào, huyện Sơn Dương ,tỉnh Tuyên Quang

8:   Huyện Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh

                                             Tình trạng:   đang triển khai

                                             Hình thức: mua con giống chuyển giao kỹ thuật

                                             Địa chỉ:          Huyện Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh

9:   Ủy Ban Nhân Dân  xã trường hà huyện Quảng Yên tỉnh cao bằng

                                            Tình trạng:   đã triển khai

                                            Hình thức:    trao tặng

                                            Chủ dự án:     UBND tỉnh cao bằng

                                            Mô hình thí điểm:xã Trường Hà huyện Quảng Yên Cao Bằng

                                            Địa chỉ  :          xã Trường Hà huyện Quảng Yên tỉnh Cao Bằng

10: UBNN xã Hồng Thái huyện Phú Xuyên Hà Nội

                                            Tinh trang: Đã triển khai

                                            Hình thức :mua con giống chuyển giao kỹ thuật

                                            Địa chỉ:       xã  Hồng Thái huyện Phú Xuyên Hà Nội

II:Danh dục khách hàng khối tư nhân

11: Trường dạy nghề sát hạch lái xe ô tô Hùng Vương tỉnh Phú Thọ

                                           Tình trạng: đã triển khai

                                           Hình thức: mua con giống chuyển giao kỹ thuật

12: Trường dạy nghề sát hạch lái xe tỉnh Bắc Ninh

                                           Tình trạng: đã triển khai

                                           Hình thức: mua con giống chuyển giao kỹ thuật

13:  Vườn quốc gia Cúc Phương

                                          Tình trạng: đã triển khai

                                          Hình thức:Trao đổi con giống và nghiên cứu khoa học

14:Viện bảo tàng khoa học tự nhiên 

                                         Tình trạng: đã triển khai

                                         Hình thức:trao tặng mẫu vật dùng để trưng bầy và nghiên cứu khoa học

15: Trường đại học Nông Nghiệp 1 Hà Nội

                                         Hình thức: Hướng dẫn thực hành làm đề án nghiên cứu khoa học cho sinh viên

III: Đối tác và các đơn vị hợp tác nghiên cứu khoa học

16:Trang mạng diễn đàn Agiviet.com trao đổi kỹ thuật về nông nghiệp